Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sigrid Bunnik Fotografie. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde … Continue readingAlgemene Voorwaarden

Contact

Voor meer informatie, neem contact op! www.facebook.com/sigridbunnikfotografie info@sigridbunnikfotografie.nl 06-30121618

Over mij

Al vanaf jongs af aan stond ik liever achter de camera, dan ervoor. Toen ik in 2013 mijn eerste spiegelreflexcamera in handen had wist ik het zeker, hier wil ik meer mee gaan doen. Om beter uit de voeten te kunnen met al die knoppen … Continue readingOver mij