Senior hond

De senior hond heeft naar mijn idee veel meer charme dan een pup of een volwassen hond. Je ziet dat deze honden al een heel leven achter zich hebben. Maar ze reageren nog als een pup op hun favoriete speeltje, iets lekkers of een aai over hun bol.
Ook als baas is het fijn om een mooie foto te hebben van je maatje. Meer dan ooit realiseer je dat je ze op niet al te lange termijn kwijt zal raken. De herinneringen aan de vriendschap en liefde die je deelde blijven net zo lang bij je als een mooi fotografisch beeld.

Dit project was tevens ook een pilot voor het grote ‘oude honden project’ wat ik later zal starten. Hou Sigrid Bunnik Fotografie in de gaten voor meer info.